Pridať do obľúbených

Na sklade 37 ks

Solidarita s Áziou Číslo emisie
351
Dátum vydania
31.03.2005
Nomin. hodnota
25.00 Sk
Predajná cena
0.42 €

© Slovenská pošta, a.s., 2005 Krajiny, ktoré prežili koncom minulého roka prírodnú katastrofu, potrebujú pomoc. Táto ohromná medzinárodná a ľudská tragédia nemôže nechať ľahostajnými civilizované kultúrne krajiny a spoločnosti, ku ktorým sa Slovenská republika a Slovenská pošta, a. s. bezpochyby radia. Slovenská pošta, a. s. svoju pomoc postihnutým krajinám deklaruje vydaním poštovej známky, obálky prvého dňa vydania a pamätného listu na tému „Solidarita s Áziou“. Nosným motívom známky je ľudskosť a solidarita, empatia s postihnutými krajinami a ich obyvateľmi. Časť výnosov z predaja Slovenská pošta, a.s. daruje nadácii UNICEF Slovensko, ktorá poukázané prostriedky použije na podporu záchranných programov v Indonézii, zameraných na zdravie a výživu detí a tehotných žien. Aj takýmto spôsobom chce Slovenská pošta, a.s. poukázať na to, že nie je len podnikateľským subjektom ale aj spoločnosťou, ktorá sa zaujíma o riešenie následkov prírodných katastrof a osobných, ľudských tragédií. A to nielen na Slovensku, ale v prípadoch, akým bola obrovská živelná pohroma v Ázii, aj vo svete. Na známke reprodukujeme dielo Františka Studeného Chudobná matka (ceruza, 1944 -1945) zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Kresba, ktorá v nás svojím poňatím vyvoláva spoluúčasť v tej najjednoduchšej forme – je ním súcit s bezbrannými obeťami. Jej silný sociálny podtext, hoci podmienený odlišnými okolnosťami, získava v týchto súvislostiach všeobecnú platnosť.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 42
  • Stránka z 42
Pripojte sa k nám na facebooku