Pridať do obľúbených

Na sklade 6 ks

Bienále ilustrácií Bratislava 1995 (zahraničný autor) Číslo emisie
75
Dátum vydania
05.09.1995
Nomin. hodnota
2.00 Sk
Predajná cena
0.04 €

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 5. 9. 1995 dve príležitostné poštové známky série "Bienále ilustrácií Bratislava ". Prvou z nich je ilustrácia Lorenza Mattottiho (Taliansko) z knihy "Eugenio" (vydal Seuil Jeunesse, Paris, 1993) v nominálnej hodnote 2 Sk. Okrem ilustrácie literatúry pre deti a mena autora je na známke text "Bienále ilustrácií Bratislava" a znak BIB. Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je medzinárodná súťažná výstava ilustrácií do kníh pre deti a mládež, ktorá sa usporadúva od roku 1967. BIB sa koná pod patronátom UNESCO a jeho nevládnej organizácie IBBY (Medzinárodný výbor pre knihy pre deti a mládež). Výber diel na BIB podľa štatútu zabezpečujú národní komisári jednotlivých krajín spolu s generálnym komisárom BIB. Organizačnú prácu robí Sekretariát BIB. Odbornú prácu v oblasti ilustrácie pre deti a mládež robí Medzinárodný kabinet BIB, ktorý je súčasťou BIBIANY - Medzinárodného domu umenia pre deti pomenovaného podľa BIB-u. Knihy vystavené na bienále zostávajú majetkom knižnice BIB. Na BIB sa udeľujú ceny: Grand prix, Zlaté jablká, plakety a čestné uznania. V emisii sú reprodukované práce autorov ocenených na BIB '93. Zo slovenských výtvarníkov dostali ceny na BIB: Grand prix: Dušan Kállay (1983) Zlaté jablko: Viera Bombová (1967, 1969), Albín Brunovský (1977, 198l), Dušan Kállay (1973, 1975), Róbert Brun (1987), Viera Gergeľová (1989) Plakety: Miroslav Cipár (1973, 1977), Róbert Dúbravec (1975), Ľuba Končeková (1979), Katarína Ševellová (1989), Dušan Kállay (1993), Jana Kiselová (1991) Známka platí v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 5. 9. 1995 až do odvolania.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 33
  • Stránka z 33