Pridať do obľúbených

Na sklade 8 ks

Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 – 2003) Číslo emisie
FDC 488
Dátum vydania
03.12.2010
Nomin. hodnota
0.70 €
Predajná cena
1.36 €

Karol Ondreička (1944 – 2003) akademický maliar, grafik, ilustrátor, tvorca poštových známok, významný umelec a pedagóg, profesor VŠVU a na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, v rokoch 1989-90 rektor VŠVU. Vo svojej umeleckej tvorbe nadviazal na pôsobenie prof. Albína Brunovského, prakticky ako prvý odchovanec a príslušník umelecky silnej Brunovského grafickej školy. Pre jeho tvorbu je charakteristická bohatá imaginácia, výrazná kresebnosť, prekreslenie detailov i používanie klasických grafických techník tak ako ich poznáme v autorovej voľnej grafike, početných knižných ilustráciách, umelecky silných exlibrisoch, maľbe a napokon i v známkovej tvorbe, ktorá je integrálnou súčasťou jeho celoživotného diela. Ondreička sa už v prvých česko-slovenských ako aj ďalších slovenských emisiách predstavuje ako vyspelý grafik s charakteristickým rukopisom a bohatou imagináciou. Pri tvorbe známky venovanej osobnosti vynálezcu padáka Štefana Baniča popri reálnosti Baničovho portrétu uplatňuje v kompozícii dobové dokumenty a emisii nechýba ani romantická atmosféra začiatku 20. storočia, či vyjadrenie poézie letu padáka. Podobný postup zvolil autor i pri tvorbe známky venovanej osobnosti Jána Baltazára Magina. Ondreička predkladá i nový výtvarný prístup k stvárneniu vážnych celospoločenských tém v zmysle príklonu k civilnejšiemu a bezprostrednejšiemu osobnému vyjadreniu. Potláčanie patetickosti sa prejavuje pri interpretácii témy pamiatky obetí politických procesov, keď autor vyjadruje vďaku v podobe kytice poľných kvetov, ktorá tak zdôrazňuje neoficiálnosť a neformálnosť a najmä úprimnosť vyjadrenia. Otázku zobrazenia historickej legendy z čias prenikania rímskych légií na naše územie riešil Ondreička v emisii Zázračný dážď pri Hrone originálnym spôsobom. Neakceptoval známe antické zobrazenie legendy. V Ondreičkovom podaní dážď prúdi z oblohy, z neba zobrazeného s Božím okom, v zhode s tradičnou kresťanskou interpretáciou tejto legendy. Emisia spolu s veľkonočnou známkou z roku 2002 predstavuje výraznú ilustratívnu líniu slovenskej známkovej grafiky. Autorove známky spoločne s jeho grafickou tvorbou pripomínajú aj schopnosť Karola Ondreičku preukázať na neveľkej ploche veľkoleposť básnickej imaginácie. Mgr. Antónia Paulinyová

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 38
  • Stránka z 38
Pripojte sa k nám na facebooku