19. Svetová zimná univerziáda a 4. EYOD Číslo emisie
169
Dátum vydania
12.01.1999
Nomin. hodnota
12.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
30
Náklad
1 086 000
Osobnosti - Matej Bel Číslo emisie
170
Dátum vydania
28.01.1999
Nomin. hodnota
3.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
1 140 000
Osobnosti - Juraj Haulík Číslo emisie
171
Dátum vydania
28.01.1999
Nomin. hodnota
4.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
3 450 000
Osobnosti - Pavol Országh-Hviezdoslav Číslo emisie
172
Dátum vydania
28.01.1999
Nomin. hodnota
11.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
1 180 000
Krásy našej vlasti - Kroje - Ženský čepiec z Čajkova Číslo emisie
173
Dátum vydania
12.03.1999
Nomin. hodnota
4.00 Sk
Forma TL
UTL
Počet známok na TL
10
Náklad
976 000
Krásy našej vlasti - Kroje - Ženský čepiec z Heľpy Číslo emisie
174
Dátum vydania
12.03.1999
Nomin. hodnota
15.00 Sk
Forma TL
UTL
Počet známok na TL
10
Náklad
453 000
Krásy našej vlasti - Kroje - Ženský čepiec z Maduníc Číslo emisie
175
Dátum vydania
12.03.1999
Nomin. hodnota
18.00 Sk
Forma TL
UTL
Počet známok na TL
10
Náklad
494 000
125. výročie Svetovej poštovej únie - Automatická triediaca linka Číslo emisie
176
Dátum vydania
12.03.1999
Nomin. hodnota
4.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
5 170 000
EUROPA: Tatranský národný park Číslo emisie
177
Dátum vydania
05.05.1999
Nomin. hodnota
9.00 Sk
Forma TL
UTL
Počet známok na TL
4
Náklad
309 600
EUROPA: Tatranský národný park Číslo emisie
178
Dátum vydania
05.05.1999
Nomin. hodnota
11.00 Sk
Forma TL
UTL
Počet známok na TL
4
Náklad
309 600
50. výročie založenia Rady Európy Číslo emisie
179
Dátum vydania
05.05.1999
Nomin. hodnota
16.00 Sk
Forma TL
HA / UTL
Počet známok na TL
1
Náklad
366 800
Duchovná obnova 1999 Číslo emisie
180
Dátum vydania
05.05.1999
Nomin. hodnota
5.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
5 870 000
Slovenská filharmónia Číslo emisie
181
Dátum vydania
15.06.1999
Nomin. hodnota
4.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
1 245 000
Medzinárodný rok starších ľudí Číslo emisie
182
Dátum vydania
15.06.1999
Nomin. hodnota
5.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
2 315 000
Prvý kozmický let občana Slovenskej republiky Číslo emisie
183
Dátum vydania
15.06.1999
Nomin. hodnota
12.00 Sk
Forma TL
HA
Počet známok na TL
1
Náklad
100 800
125. výročie Svetovej poštovej únie - Žilinská univerzita Číslo emisie
184
Dátum vydania
15.07.1999
Nomin. hodnota
12.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
1 200 000
125. výročie Svetovej poštovej únie - Slovenská pošta, š. p. Číslo emisie
185
Dátum vydania
15.07.1999
Nomin. hodnota
16.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
1 270 000
Bienále ilustrácií Bratislava 1999 Číslo emisie
186
Dátum vydania
03.09.1999
Nomin. hodnota
5.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
3 460 000
50 rokov Vysokej školy výtvarných umení Číslo emisie
187
Dátum vydania
03.09.1999
Nomin. hodnota
4.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
2 395 000
Technické pamiatky - Vodnostĺpcový stroj J.K.Hella Číslo emisie
188
Dátum vydania
21.09.1999
Nomin. hodnota
7.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
35
Náklad
1 571 500
Ochrana prírody - Spevavé vtáctvo - Fúzatka trsťová Číslo emisie
189
Dátum vydania
21.09.1999
Nomin. hodnota
14.00 Sk
Forma TL
HA
Počet známok na TL
3
Náklad
133 000
Ochrana prírody - Spevavé vtáctvo - Strakoš červenochrbtý Číslo emisie
190
Dátum vydania
21.09.1999
Nomin. hodnota
15.00 Sk
Forma TL
HA
Počet známok na TL
3
Náklad
133 000
Ochrana prírody - Spevavé vtáctvo - Žltochvost lesný Číslo emisie
191
Dátum vydania
21.09.1999
Nomin. hodnota
16.00 Sk
Forma TL
HA
Počet známok na TL
3
Náklad
133 000
Umenie - Miloš Alexander Bazovský: Malatiná Číslo emisie
192
Dátum vydania
05.10.1999
Nomin. hodnota
13.00 Sk
Forma TL
UTL
Počet známok na TL
4
Náklad
250 000
Umenie - Dominik Skutecký: Štúdia stojaceho vykúvača - Hutník Číslo emisie
193
Dátum vydania
05.10.1999
Nomin. hodnota
14.00 Sk
Forma TL
UTL
Počet známok na TL
4
Náklad
200 400
Vianoce 1999 - Zima a zimné radovánky Číslo emisie
194
Dátum vydania
03.11.1999
Nomin. hodnota
4.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
3 425 000
Nežná revolúcia 1989 Číslo emisie
195
Dátum vydania
17.11.1999
Nomin. hodnota
5.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
2 250 000
Múzeum židovskej kultúry Číslo emisie
196
Dátum vydania
23.11.1999
Nomin. hodnota
12.00 Sk
Forma TL
UTL
Počet známok na TL
4
Náklad
240 000
Múzeum židovskej kultúry na Slovensku, (fajansa, habánska keramika, Senica, r. 1734) Číslo emisie
197
Dátum vydania
23.11.1999
Nomin. hodnota
18.00 Sk
Forma TL
UTL
Počet známok na TL
4
Náklad
240 000
Deň poštovej známky - Albín Brunovský Číslo emisie
198
Dátum vydania
18.12.1999
Nomin. hodnota
5.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
30
Náklad
2 217 000
Pripojte sa k nám na facebooku