Slovenský štátny znak Číslo emisie
1
Dátum vydania
01.01.1993
Nomin. hodnota
8.00 Sk
Forma TL
UTL
Počet známok na TL
6
Náklad
600 000
Slovenský štátny znak Číslo emisie
2
Dátum vydania
02.01.1993
Nomin. hodnota
3.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
4 879 000
Ružomberok (výplatná) Číslo emisie
3
Dátum vydania
31.01.1993
Nomin. hodnota
5.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
100
Náklad
5 470 000
Košice (výplatná) Číslo emisie
4
Dátum vydania
31.01.1993
Nomin. hodnota
10.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
100
Náklad
5 480 000
Prezident Slovenskej republiky (výplatná známka) Číslo emisie
5
Dátum vydania
02.03.1993
Nomin. hodnota
2.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
100
Náklad
60 111 000
Svätý Ján Nepomucký Číslo emisie
6
Dátum vydania
11.03.1993
Nomin. hodnota
8.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
2 500 000
Dub letný (Quercus robur) Číslo emisie
7
Dátum vydania
14.05.1993
Nomin. hodnota
3.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
5 435 000
Hrab obyčajný (Carpinus betulus) Číslo emisie
8
Dátum vydania
14.05.1993
Nomin. hodnota
4.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
2 045 000
Borovica sosna (Pinus silvestris) Číslo emisie
9
Dátum vydania
14.05.1993
Nomin. hodnota
10.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
2 290 000
Ján Levoslav Bella Číslo emisie
10
Dátum vydania
20.05.1993
Nomin. hodnota
5.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
100
Náklad
5 210 000
Alexander Dubček Číslo emisie
11
Dátum vydania
20.05.1993
Nomin. hodnota
8.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
100
Náklad
5 230 000
Ján Kollár Číslo emisie
12
Dátum vydania
20.05.1993
Nomin. hodnota
20.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
100
Náklad
3 200 000
EUROPA: Marián Čunderlík: Žena s džbánom Číslo emisie
13
Dátum vydania
31.05.1993
Nomin. hodnota
14.00 Sk
Forma TL
UTL
Počet známok na TL
4
Náklad
284 000
1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda Číslo emisie
14
Dátum vydania
22.06.1993
Nomin. hodnota
8.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
5 540 000
150 rokov od uzákonenia slovenčiny Číslo emisie
15
Dátum vydania
22.06.1993
Nomin. hodnota
2.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
2 055 000
Dubnica nad Váhom (výplatná) Číslo emisie
16
Dátum vydania
08.07.1993
Nomin. hodnota
1.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
100
Bienále ilustrácií Bratislava Číslo emisie
17
Dátum vydania
02.09.1993
Nomin. hodnota
5.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
2 035 000
Zvolen (výplatná) Číslo emisie
18
Dátum vydania
24.09.1993
Nomin. hodnota
30.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
100
Prezident Slovenskej republiky (výplatná) Číslo emisie
19
Dátum vydania
03.11.1993
Nomin. hodnota
3.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
100
Náklad
74 140 000
Gabčíkovo Číslo emisie
20
Dátum vydania
12.11.1993
Nomin. hodnota
10.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
30
Náklad
1 233 000
Červený kríž Číslo emisie
21
Dátum vydania
15.11.1993
Nomin. hodnota
3.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
3 150 000
Vianoce Číslo emisie
22
Dátum vydania
01.12.1993
Nomin. hodnota
2.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
50
Náklad
2 335 000
Mohyla Milana Rastislava Štefánika, Bradlo Číslo emisie
23
Dátum vydania
17.12.1993
Nomin. hodnota
16.00 Sk
Forma TL
HA
Počet známok na TL
1
Náklad
213 700
Jozef Kostka: Jar oráča Číslo emisie
24
Dátum vydania
31.12.1993
Nomin. hodnota
9.00 Sk
Forma TL
UTL
Počet známok na TL
4
Náklad
316 000
Bratislava (výplatná) Číslo emisie
25
Dátum vydania
31.12.1993
Nomin. hodnota
50.00 Sk
Forma TL
TL
Počet známok na TL
100
Pripojte sa k nám na facebooku