This product is not for sale

130. výročie založenia železničnej trate Holíč - Hodonín Issue number
PPP 20/21
Date of issue
18.06.2021

Similar products

  • Page of 61
150 rokov trate Michaľany-Humenné Issue number
PPP 62/21
Date of issue
16.10.2021
Študuj dopravu Issue number
PPP 45/21
Date of issue
09.09.2021
Drezinový deň Issue number
PPP 44/21
Date of issue
04.09.2021
Technické pamiatky: Solivar v Prešove Issue number
PPP 19/21
Date of issue
11.06.2021
Prvý parný deň 2020 Issue number
PPP 34/20
Date of issue
26.06.2020
170. výročie železníc na Slovensku Issue number
PPP 45/18
Date of issue
20.08.2018
Inaugurácia poštovej pečiatky: Elektrárňa Piešťany Issue number
PPP 20/18
Date of issue
18.05.2018
Odhalenie Pamätníka železničiarov Issue number
PPP 27/17
Date of issue
03.06.2017
170 rokov 1. konskej a 140 rokov parnej železnice Issue number
PPP 75/16
Date of issue
09.12.2016
Inaugurácia poštových známok: Technické pamiatky - Albatros Issue number
PPP 07/15
Date of issue
17.04.2015
  • Page of 61